Laddar

Dagspress

Under årens lopp har jag publicerat artiklar i olika tidningar. Under åren 2002-2011 var jag fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Här nedan finns några av mina kolumner i Dagens Nyheter. Jag har också publicerat mig i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

Kolumner i Dagens Nyheter

1 Varför tiger LO om utförsäljningen (2002)
2 Vem skall äga Sverige (sept 2002)
3 Kronfallet som skakade Sverige (18 nov 2002)
4 En annan väg till välstånd (3 feb 2003)
5 Misstag utlöste 90-talskrisen (9 mars 2003)
6 Varför är Sverige inte rikast (16 juni 2003)
7 Sverige och deflationen (6 augusti 2003)
8 Om kronan blir hårdvaluta (5 okt 2003)
9 Privilegiejakten (30 oktober 2003)
10 Carlssons Oskuldsfulla Minnesskrift (28 dec 2003)