Laddar

CV

Lars Jonung

Utbildning

Studentexamen, Landskrona högre allmänna läroverk (matematisk gren) 1965Civilekonomexamen, samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Lund 1967
Studier vid Tekniska Högskolan i Lund (sektionen för Teknisk fysik) 1965-66
Studier vid University of California, Los Angeles (UCLA) 1969-71 Ph. D. vid UCLA 1975

Nuvarande befattning
Professor emeritus, affilierad till Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lund

Tidigare befattningar
Amanuens, lektor och forskarassistent vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet 1967-1981
Forskare vid Konjunkturinstitutet 1981
Docent vid Lunds universitet 1981
Professor vid Handelshögskolan, Stockholm 1988-2000
Ekonomisk rådgivare till statsminister Carl Bildt, statsrådsberedningen 1992-94
Forskningsrådgivare, DG ECFIN, Europeiska Kommissionen,
Bryssel 2000-2010
Medlem av Finanspolitiska rådet 2010-11
Ordförande för Finanspolitiska rådet 2011-13
Seniorprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund 2011-14

Övrigt:
Sakkunnig i prisregleringskommittén 1977-81 (särskilt yttrande i SOU 1981:40, bilaga 2, 3 och 4 i SOU 1981:41 samt bilaga 10 och 11 (bägge med Ingemar Hansson) i SOU 1981:42)
Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Ekonomisk Debatt 1977-78
Medlem i SNS Konjunkturråd 1985-88

Medverkan i statliga utredningar: Kreditpolitiska utredningen (expertrapport i SOU 1982:53), Långtidsutredningen 1995 (bilaga 13), EMU-utredningen (bilaga 1 i SOU 1996:158), Demokratiutredningen (skrift nr 22 i SOU 1999:56), Finansmarknadsutredningen (bilaga 5 (med Pontus Hansson) i volym A av SOU 2000:11) samt Kommittén för stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen (bilaga 3 i SOU 2002:16)

Medlem av Finanskriseutvalget (NOU 2011:1) och författare av ”Lärdomar från den svenska finanskrisen”, kapitel 5 i Saertrykk til NOU 2011:1. Notater utarbeidet til finanskriseutvalgets arbeid

Ledamot av Kungl. Ingenjörvetenskapsakademin, avd IX 1996

Gästprofessor vid University of Virginia, Charlottesville, 1976 och vid University of Oregon, Eugene, 1988

Gästforskare vid Harvard 1987-88

Konsult vid EFTA, Genève, 1986, och vid IMF, Washington D.C, 1994.

Artiklar i SDS, DN och SvD m fl tidningar, kolumnist i Kvällsposten 1979-80, Liberala Nyhetsbyrån 1980-83 och Dagens Nyheter 2000-11

Ordförande för en oberoende utvärdering av det irländska finanspolitiska rådet (publicerad som ”How is the Irish Fiscal Advisory Council Performing? An Independent Evaluation of the First Years of IFAC”), Dublin 2015