Laddar

Ekonomisk debatt

Tidskriften Ekonomisk Debatt började utges 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Ekonomisk Debatt ”analyserar med vetenskaplig inriktning den ekonomiska utvecklingen och debatterar aktuella samhällsekonomiska frågor under bred medverkan av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer.” Den har en central plats i svensk ekonomisk-politisk diskussion.

Sedan 1973 har jag publicerat många bidrag – artiklar, repliker, kommentarer, recensioner, ledare och inlägg i Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar – i denna tidskrift. Dessa kan Du hämta ned från hemsidan för Ekonomisk Debatt. Gå in på http://www.ne.su.se/ed/ och sök på författarregistret under mitt namn.

Här är några av mina artiklar:

  • “Hur svår var 90-talskrisen?” (med Thomas Hagberg), Ekonomisk Debatt, nr 8, 2005.
  • ”Den skandinaviska myntunionen – vad säger den om EMU?” Ekonomisk Debatt, nr 3, 2003.
  • ”Den nya ekonomin i ett historiskt perspektiv”, Ekonomisk Debatt, nr 6, 2000.
  • ”Från guldmyntfot till inflationsmål – svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet”, Ekonomisk Debatt, nr 1, 2000.
  • ”Ärade statsminister! Vad säger breven till statsministern om svenska folkets uppfattning om ekonomi och politik?”, (med Bo Becker), Ekonomisk Debatt, nr 5, 1998.
  • ”Var finns den oberoende professorn?”, Ekonomisk Debatt, nr 7, 1997.
  • ”Hur ser ett ‘optimalt’ valutaområde ut för Sverige? (med Fredrik Sjöholm), Ekonomisk Debatt, nr 5, 1997.
  • ”Ekonomisk politik. En vänbok till Assar Lindbeck”, Ekonomisk Debatt nr 3, 1996.