Laddar

Makroekonomi – en lärobok

Författare: Klas Fregert och Lars Jonung
Förlag: Studentlitteratur 2003 (första upplagan), 2005 (andra upplagan)

Boken är en introduktion till ämnet makroekonomi. Den riktar sig i första hand till högskolestuderande i nationalekonomi, men kan läsas av alla som vill fördjupa sig i ämnet. Här behandlas ett brett spektrum av makroekonomiska frågor som orsaker till konjunktursvängningarna, den ekonomiska tillväxtens drivkrafter, arbetslöshet, inflation, penning- och finanspolitikens användning i vårt land, Sveriges EMU-val och orsakerna till finansiella kriser. Aktuella och historiska svenska data, problem och erfarenheter används flitigt. Den institutionella ramen för svensk stabiliseringspolitik presenteras i detalj. Boken ger också en ingång till det fylliga material som idag finns tillgängligt på nätet om svensk ekonomi.

Boken fyller ett utrymme där det tidigare bara funnits utländska motsvarigheter.

Den används idag vid ett flertal universitet och högskolor i Sverige.
Till boken hör en websida med övningar, länkhänvisningar, data, powerpointpresentationer och enkla simuleringsövningar. Mer information får Du om Du går in på bokens hemsida
www.studentlitteratur.se/makroekonomi