Laddar

Knut Wicksell och idéhistoria

Min forskning om utvecklingen av svensk ekonomisk politik har inspirerat mig att studera ekonomisk idéhistoria. Här har jag fängslats av Knut Wicksell – hans bidrag till ekonomisk teori och ekonomisk politik. Se även under rubriken ”Knut Wicksell” ovan för bidrag på engelska. (För en fullständig förteckning av olika skrifter i idéhistoria se under rubriken ”Publications” här ovan).