Laddar

Kriser

Ekonomiska kriser (bankkriser, valutakriser och finansiella kriser) har blivit ett livligt forskningsområde under de senaste tio åren. Skälet är den våg av kriser som svept fram över världsekonomin sedan början av 1900-talet. Jag har främst uppehållit mig vid 1990-talskrisen i Sverige och Finland. Vidare har jag gått tillbaka i tiden för att söka jämföra olika kriser i Sverige: deras längd, djup och orsaker.

Se bland annat följande arbeten på svenska. (Några publikationer på engelska om kriser finns ovan under rubriken ”Stabilization and crisis”):

1990-talskrisen:

  • ”Den stora ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000,” (med Thomas Hagberg, Jaakko Kiander och Pentti Vartia), s. 86-150 in Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red.,Från olika till jämlika. Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet, 2006, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. . See also (190) for an English version.
  • ”Hur svår var 1990-talskrisen i Finland och Sverige?”, (med Thomas Hagberg), under utgivning, december 2003.
  • “Hur svår var 90-talskrisen?” (med Thomas Hagberg), Ekonomisk Debatt, nr 8, 2005.
  • Kapitel 1 ”Den finansiella revolutionen, 90-talskrisen och inflationsmålet”, s 25-50 i
    På jakt efter nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål, SNS, 2003. 
  • 1990-talets ekonomiska kris i historisk belysning, efterskrift till Erik Lundberg, Ekonomiska kriser förr och nu, nyutgåva, 1994, SNS Förlag. (Längre version i Occasional paper, nr 57, juni 1994. SNS.)

Vidare arbetar jag med Thomas Hagberg med ett manuskript som för närvarande omfattar studier av den fem djupaste kriserna i svensk ekonomi.