Laddar

Publications

PUBLICTIONS

1972-1979

 1. Teori, politik och institutioner (med Christina Jonung), Studentlitteratur, Lund 1972, andra omarbetade upplagan 1977.
 2. ”Den nya monetarismen”, Ekonomisk Revy, nr 2, 1972.
 3. ”Penningpolitik eller kreditpolitik. Några synpunkter på svensk riksbankspolitik”, Ekonomisk Revy, nr 6, 1972.
 4. ”Swedish Central Bank Policy in the Post-War Period: Some Comments”, Kredit und Kapital, Duncker & Humblot, Berlin, s 322-343, nr 3, årg 6, 1973.
 5. ”Den svenska penningmängden 1871-1971”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 4, 1973. Engelsk version: ”The Swedish Money Stock 1871-1971”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 4, 1973.
 6. Förord till Lionel Robbins, De klassiska ekonomernas samhällssyn, Natur och Kultur, Stockholm, s 7-16, 1973.
 7. ”Prisreglering som stabiliseringspolitiskt instrument”, Ekonomisk Debatt, nr 7, 1973. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/1-7-lj.pdf
 8. ”Cementfusionen – bör den stoppas?” (med Bengt Nilsson), Ekonomisk Debatt, nr 8, 1973. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/1-8-ljbn.pdf
 9. ”Den svenska penningmängdens bestämningsfaktorer 1871-1971”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 4, 1974. Engelsk version: ”The Proximate Determinants of the Swedish Money Stock, 1871-1971”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 4, 1974.
 10. ”Penningmängd och penningpolitik under efterkrigstiden”, s 136-185 i Bo Södersten (red), Svensk ekonomi, andra upplagan, Stockholm 1974. Omarbetad version ingår i Svensk ekonomi, tredje upplagan, 1982.
 11. ”Studies in the Monetary History of Sweden”, D. dissertation, UCLA, Los Angeles, 1975.
 12. ”Sources of Growth in the Swedish Money Stock, 1871-1971”, Scandinavian Journal of Economics, s 611-627, årg 78, 1976.
 13. ”Inflationen som skatt”, Ekonomisk Debatt, nr 8, 1976. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/4-8-lj.pdf
 14. ”Money and Prices in Sweden 1732-1972”, i G. Zis och M. Parkin (red), World Inflation, Manchester University Press, 1976. Reviderad version i Scandinavian Journal of Economics, nr 1, 1976.
 15. ”Kontrollen av den svenska penningmängden”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 1, 1976. Engelsk version: ”The Control of the Swedish Money Stock”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 1, 1976.
 16. Recension av Knut Wicksells tryckta skrifter 1868-1950 (av Erik J. Knudtzon, utgiven av Torun Hedlund-Nyström, CWK Gleerup, 1976), Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 2, 1977.
 17. ”Knut Wicksells prisstabiliseringsnorm och penningpolitiken på 1930-talet”, s 35-83 i Jan Herin och Lars Werin (red), Ekonomisk debatt och ekonomisk politik, Norstedts, Lund, 1977. (Engelsk version publicerad i Journal of Monetary Economics )
 18. ”Prisbildningen i den norska ekonomin 1960-1969. En kommentar” (med Eskil Wadensjö), Statsökonomisk Tidskrift, nr 1, 1978.
 19. Recension av Confessions of a Price Controller (av C. Jackson Grayson, Irwin, 1974), Ekonomisk Debatt, nr 8, 1978.
 20. ”Wages and Prices in Sweden 1922-1971” (med Eskil Wadensjö), Economy and History, s 104-112, årg 21, 1978.
 21. ”En stabil stabiliseringspolitik”, Ekonomisk Debatt, nr 1, 1978. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-1-lj.pdf
 22. ”The Legal Framework and the Economics of Private Bank Notes in Sweden, 1831-1902”, s 185-201 i Göran Skogh (red), Law and Economics. Report from a Symposium in Sweden 1977, Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund, nr 28, Lund,
 23. ”The Long-Run Demand for Money. A Wicksellian Approach”, Scandinavian Journal of Economics, nr 2, 1978. Även i Steinar Ström och Björn Thalberg (red), The Theoretical Contributions of Knut Wicksell, Macmillan, 1980.
 24. Recension av Benckerts testamente. Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet (utgiven av Ernst Söderlund, Stockholm 1976), Ekonomisk Debatt, nr 3, 1979. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/7-3-lj.pdf
 25. ”Konjunkturteorin och 30-talskrisen”, Ekonomisk Debatt, nr 4, 1979. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/7-4-lj.pdf
 26. ”Wages and Prices in Sweden, 1912-1921. A retrospective Test” (med Eskil Wadensjö), Scandinavian Journal of Economics, s 60-71, årg 81, 1979.
 27. ”Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices”, Journal of Money, Credit and Banking, s 165-181, årg 11, nr 2, 1979.
 28. ”Knut Wicksell’s Norm of Price Stabilization and Swedish Monetary Policy in the 1930’s”, Journal of Monetary Economics, s 459-496, årg 6, nr 4, 1979.
 29. ”The Effect of Unemployment, Inflation and Real Income Growth on Government Popularity in Sweden” (med Eskil Wadensjö), Scandinavian Journal of Economics, s 343-353, årg 81, 1979. Även i Steinar Ström (red), Measurement in Public Choice, Macmillan, 1981.
 30. ”Ekonomi och politik i Sverige 1896-1948. En kommentar till en artikel av Kurt Rydé” (med Eskil Wadensjö), Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 2, 1979.
 31. ”Cassel, Davidson and Heckscher on Swedish Monetary Policy. A Confidential Report to the Riksbank in l93l”, Economy and History, nr 2, 1979.

Kommentarer och repliker i Ekonomisk Debatt under 1973-1980: (Dessa kan hämtas från hemsidan för Ekonomisk Debatt – se http://nationalekonomi.se/ED-arkiv.)

 1. ”Skogspolitik och optimalitet” (med Christina Jonung), nr 4, 1973
 2. ”Skogspolitik och optimalitet II” (med Christina Jonung), nr 5, 1973
 3. ”Den svåra riksbankspolitiken” (med Christina Jonung), nr 7, 1973
 4. ”Prisreglering i teori och praktik”, nr 2, 1974
 5. ”Riksbankspolitik eller bostadspolitik?”, nr 3, 1974
 6. ”Är den svenska ekonomin annorlunda?” (med Eskil Wadensjö), nr 4, 1975
 7. ”Det annorlunda 1970-talet” (med Eskil Wadensjö), nr 6, 1975
 8. ”Mät prisförväntningarna!” (med Ingemar Ståhl), nr 6, 1975
 9. ”Faktisk och förväntad inflation 1975-76” (med Ingemar Ståhl), nr 8, 1976
 10. ”Ja, det är dags! Replik till Walberg”, nr 3, 1977
 11. ”Bankinspektionen och kreditmarknaden”, nr 4, 1977
 12. ”Det tröga samhället”, nr 7, 1978
 13. ”Svar till Nilsson och Pettersson: Trettiotalet en sista gång”, nr 7, 1979
 14. ”Svar till Sjöö: Den lärorika utlandsupplåningen”, nr 1, 1980
 1. Underledare i Ekonomisk Debatt under 1977-1980: (Dessa kan hämtas från hemsidan för Ekonomisk Debatt – se http://nationalekonomi.se/ED-arkiv.)
  1. ”Dags att inspektera Bankinspektionen”, nr 1, 1977
  2. ”En stor skattereform”, nr 5, 1977
  3. ”En juldikt till riksbankschefen”, nr 8, 1977
  4. ”Avskaffa valutaregleringen”, nr 3, 1978
  5. ”Volvo och Norge”, nr 6, 1978
  6. ”Volvo och rättssamhället”, nr 1, 1979
  7. ”Den goda utlandsupplåningen”, nr 6, 1979
  8. ”Sätt Knut Wicksell på 500-kronorssedeln!”, nr 2, 1980

1980-89

 1. ”Den svenska Phillipskurvan” (med Eskil Wadensjö), Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 1-2, 1980. Engelsk version: ”The Swedish Phillips Curve”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 1-2, 1980.
 2. Redigering och förord till en artikelsamling från ”The Arne Ryde Symposium on the Economic Theory of Institutions” (med Ingemar Ståhl), Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 5, 1980.
 3. ”The Long Run Behavior of Income Velocity of Circulation: A Cross Country Comparison of Five Advanced Countries 1870-1975” (med Michael Bordo), Economic Inquiry, januari, 1981.
 4. ”Kommentar till 1981 års finansplan”, med inlägg av Gösta Boman m.fl., Ekonomisk Debatt, nr 1, 1981. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/9-1-lj.pdf
 5. Introduktion till och redigering av ”Ricardo on Machinery and the present Unemployment: An unpublished Manuscript by Knut Wicksell”, Economic Journal, s 195-205, årg 91, nr 361, 1981.
 6. ”The Depression in Sweden and the United States. A Comparison of Causes and Policies”, kapitel 16 i Karl Brunner (red), The Great Depression Revisited, Martinus Nijhoff, Boston/The Hague/London.
 7. ”An Empirical Identification of the Swedish Money Stock”, Scandinavian Journal of Economics, nr 2, 1981.

Medverkan i Prisregleringskommittén:

 1. Särskilt yttrande till prisregleringskommitténs slutbetänkande ”Angående nedläggning av statens pris- och kartellnämnd m m”, s 148-153 i SOU 1981:40, Prisreglering mot inflation?, slutbetänkande av prisregleringskommittén. http://weburn.kb.se/metadata/593/SOU_7260593.htm
 2. ”Priskontrollens politiska ekonomi. Några observationer”, bilaga 2 i SOU 1981:41. http://weburn.kb.se/metadata/594/SOU_7260594.htm
 3. ”Uppfattad och förväntad inflation i Sverige”, bilaga 3 i SOU 1981:41. http://weburn.kb.se/metadata/594/SOU_7260594.htm
 4. ”Inflationsuppfattningen och prisregleringspolitiken 1978-1980”, bilaga 4 i SOU 1981:41. http://weburn.kb.se/metadata/594/SOU_7260594.htm
 5. ”En ekonometrisk studie av prisregleringspolitikens effekter på den svenska inflationen under 1970-talet” (med Ingemar Hansson), bilaga 10 i SOU 1981:42. http://weburn.kb.se/metadata/595/SOU_7260595.htm
 6. ”Inflationsprognoser och inflationsutfall. En studie av Konjunkturinstitutets prisprognoser”(med Ingemar Hansson), bilaga 11 i SOU 1981:42. http://weburn.kb.se/metadata/595/SOU_7260595.htm
 1. ”Perceived and Expected Rates of Inflation in Sweden”, American Economic Review, s 961-968, nr 5, 1981.
 2. ”Den svenska prisregleringspolitiken under 1970-talet”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 3-4, 1981. Engelsk version: ”Price Control Policy in Sweden during the 1970s”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 3-4, 1981. (Den engelska versionen ingår som kapitel 18 i Hugh Rockoff (red), Price Controls, Elgar Reference Collection, Edward Elgar, 1992. Denna volym ingår i The International Library of Macroeconomic and Financial History.)
 3. ”De svenske erfaringerne i 1970-årene”, i Arne Jon Isachsen och Knut Eggum Johansen (red), Hva vet vi om inflasjon?, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, s 153-166,
 4. ”Affärsbankernas obligationsinnehav 1880-1980”, s 249-269 i Fakta, teorier och erfarenheter, expertrapporter från kreditpolitiska utredningen, SOU 1982:53, Ekonomidepartementet, Stockholm. http://weburn.kb.se/metadata/258/SOU_7261258.htm
 5. Redigering av och förord till Ekonomi under debatt: Skatter, Liber förlag, 1982. (I samarbete med Nationalekonomiska föreningen och Ekonomisk Debatt.)
 6. ”Lessons from Swedish Stabilization Policy in the 1970’s”, National Westminster Bank Quarterly Review, s 21-34, 1983.
 7. Redigering av och förord till Ekonomi under debatt: U-landsekonomi, Liber förlag, april 1983. (I samarbete med Nationalekonomiska föreningen och Ekonomisk Debatt.)
 8. Redigering av och förord till Ekonomi under debatt: Konjunkturpolitik, Liber förlag, oktober 1983. (I samarbete med Nationalekonomiska föreningen och Ekonomisk Debatt). Ny omarbetad upplaga Ekonomi under debatt: Stabiliseringspolitik, SNS förlag, januari 1989.)
 9. ”Monetization and the Behavior of Velocity in Sweden, 1871-1913”, Explorations in Economic History, s 418-439, årg 20, 1983.
 10. ”Money and Prices in Sweden, 1871-1970. A Comment”, Scandinavian Journal of Economics, s 433-436, årg 85, 1983.
 11. ”Swedish Experience under the Classical Gold Standard 1873-1913”, i Michael Bordo och Anna Schwartz (red), The Classical Gold Standard in Retrospective, University of Chicago Press/National Bureau of Economic Research, 1984.
 12. Recension av Ekonomiska kriser förr och nu (av Erik Lundberg), Ekonomisk Debatt, nr 4, 1984. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/12-4-lj.pdf
 13. Prisregleringen, företagen och förhandlingsekonomin, under medverkan av Jan Rydenfelt och med förord av Erik Dahmén, SNS, Kristianstad, 1984.
 14. ”Prisregleringen som förhandlingsprocess”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 3, 1984. Engelsk version: ”Price Controls as a Bargaining Process”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 3, 1984.
 15. Kommentar till Lars Calmfors och Henrik Horn ”Classical Unemployment, Accommodation Policies and the Adjustment of Real Wages”, Scandinavian Journal of Economics, s 262-266, nr 2, 1985.
 16. Medverkan i SNS Konjunkturråd 1985. Huvudansvarig för kapitel 4 i Hans Tson Söderström (utg), Vägen till ett stabilare Sverige, SNS, 1985. Övriga medverkande: Ingemar Hansson, Johan Myhrman och Hans Tson Söderström.
 17. ”Marknadsekonomins stabilitet”, inlägg under ”Repliker och kommentarer” i Ekonomisk Debatt, nr 1, 1985. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/13-1-lj.pdf
 18. ”Which model do people carry in their minds when they forecast inflation rates?”, seminar paper nr 1, National Institute of Economic Research (Konjunkturinstitutet), Stockholm, oktober, 1984. https://www.researchgate.net/publication/248431889_Which_model_do_people_carry_in_their_minds_when_they_forecast_inflation_rates
 19. Korta presentationer av Bertil Ohlin (s 563-564) och Knut Wicksell (s 898) i A. Kuper och J. Kuper (red), Social Science Encyclopaedia, Routledge-Kegan Paul, London, 1985.
 20. ”Are Perceptions of Inflation Rational? Some Evidence for Sweden” (med David Laidler), American Economic Review, s 1080-1087, 1985.
 21. Medverkan i katalogen för utställningen Knut Wicksell. Rebell i det Nya Riket på Lunds universitetsbibliotek 18/3-27/4 1985 med bidraget ”Knut Wicksell – Nationalekonomen”.
 22. ”Konjunkturer och politiska förändringar i Sverige”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 2, 1985. Engelsk version: ”Business Cycles and Political Changes in Sweden”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 2,
 23. ”International Financial Crisis and the Swedish Economy l857-1933”, s 254-264 i F. Capie och G. Wood (red), Financial Crises and the World Banking System, MacMillan, London, 1986. (Kommentar till kapitel 6 av Michael Bordo ”Financial Crises, Banking Crises, Stock Market Crashes and the Money Supply: Some International Evidence, 1870-1933”.)
 24. Medverkan i SNS Konjunkturråd 1986. Huvudansvarig för kapitel 3 och 6 i Hans Tson Söderström (utg), Nya spelregler för tillväxt, SNS, 1986. Övriga medverkande: Lars Calmfors, Ingemar Hansson, Johan Myhrman och Hans Tson Söderström.
 25. ”Information Theory and Group Differences in Inflation Expectations” (med Roy Batchelor), seminar paper nr 4, National Institute of Economic Research (Konjunkturinstitutet), Stockholm, november, 1986. ISSN 0282-5392.
 26. ”The Origins of Hysteresis, the Corridor, and the Political Economy of Full Employment in the OECD, 1955-1986” (med Bradford De Long), paper prepared for a NBER conference in Tokyo, 1986.
 27. ”The Regime Rate of Inflation in the EFTA Countries”, occasional paper, no. 15, EFTA, Genevea, 1986. ISSN 0258-8560.
 28. ”Uncertainty of Inflationary Perceptions and Expectations” Journal of Economic Psychology,
 29. s 315-325, årg 7, september, 1986.
 30. ”Den finansiella avregleringen i Sverige”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalskrift, nr 4, 1986. Engelsk version: ”Financial Deregulation in Sweden”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 4, 1986.
 31. ”Rational, Adaptive and Learning Behavior of Voters. Evidence from Disaggregated Popularity Functions for Sweden” (med Eskil Wadensjö), Public Choice, s 197-210, 1987.
 32. The Long-Run Behaviour of Velocity. The International Evidence (med Michael Bordo), Cambridge University Press, 1987. (Separata kapitel även publicerade som ”The Global Velocity Curve 1952-1982”, NBER working paper nr 2074, november, 1986, samt ”The Stochastic Properties of Velocity. A New Interpretation” (bägge med Michael Bordo), NBER, working paper nr 2255, maj, 1987.) (Recenserad av James D. Hamilton, Journal of Monetary Economics, s 335-344, 1989.)
 33. ”Opublicerat manuskript av Knut Wicksell med en kapitalteoretisk modell” (med Torun Hedlund-Nyström och Bo Sandelin), Ekonomiska Samfundets Tidskrift, s 123-136, nr 3, 1987.
 34. ”Principerna för en rättvis beskattning. Ett opublicerat manuskript av K. Wicksell” (med Torun Hedlund-Nyström), kommentar till Knut Wicksell Om en ny princip för rättvis beskattning, Timbro, 1987. En längre version finns som ”Inledning till Knut Wicksell ’Principerna för en rättvis beskattning’”, Ekonomisk Debatt, s 35-40, nr 1, 1987. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-1-lj.pdf
 35. ”The Stockholm School After Fifty Years: A Conversation with Lars Jonung”, Eastern Economic Journal, s 93-97, vol 13, 1987. (Artikeln bygger på en presentation vid AEA-mötet i New Orleans, december 1986.)
 36. ”Stockholmsskolan – vart tog den vägen?”, Ekonomisk Debatt, nr 4, 1987. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-4-lja.pdf
 37. ”Ekonomporträttet. Intervju med Gunnar Myrdal av Lars Jonung”, Ekonomisk Debatt, nr 4, 1987. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-4-ljb.pdf
 38. ”Confidence about Inflation Forecasts: Evidence from Surveys of Swedish Consumers” (med Roy Batchelor), s 179-201 i Karl Heinrich Oppenländer och Günter Poser (red), Contributions of Business Cycle Surveys to Empirical Economics, Avebury Gower, 1988.
 39. ”Some Qualms about the Test of the Institutionalist Hypothesis of the Long-Run Behavior of Velocity: Reply”, Economic Inquiry, s 547-549, årg 26, 1988.
 40. Kommentar till ”Finanspolitiken och den ekonomiska politiken”, Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt; nr 3, 1988. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/16-3-for.pdf
 41. Recension av Konjunkturinstitutet under Erik Lundbergs tid, (redaktör Rolf G. Henriksson), Ekonomisk Debatt, nr 8, 1988. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/16-8-lja.pdf
 42. ”Knut Wicksell’s Unpublished Manuscripts. A First Glance”, European Economic Review, s 503-511, 1988.
 43. ”Prisregleringspolitiken 1970-87”, s 81-103 i Göran Normann (red), Prissätt, avreglera, privatisera. En debattbok om den offentliga sektorn, Industriförbundets förlag, Ödeshög, 1988.
 44. Medverkan i SNS Konjunkturrådet 1988. Huvudansvarig för kapitel 8 (”Privilegiejakten”) i Hur skall välfärden fördelas? SNS, 1988 med Hans Tson Söderström som utgivare. (I rådet ingick även Lars Calmfors, Ingemar Hansson, Johan Myhrman och Hans Tson Söderström).
 45. ”Knut Wicksell on Unemployment”, History of Political Economy, s 27-42, årg 21, 1989.
 46. ”Gustav Cassels artiklar i Svenska Dagbladet 1903-1944” (med Benny Carlson), meddelande nr 62, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, november 1989.
 47. Inflation och ekonomisk politik i Sverige, Dialogos, Lund, 1989. (En antologi byggd på publicerade uppsatser.)
 48. ”Knut Wicksell. Ekonomporträtt”, Ekonomisk Debatt, nr 5, 1989. Uppsatsen ingår också i Christina Jonung och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), Ekonomporträtt – svenska ekonomer under 300 år, SNS förlag, 1990. En omarbetad version ingår också i Christina Jonung och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), Svenska nationalekonomer under 400 år, Dialogos, 2014. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/17-5-lj.pdf

1990-99

 1. The Political Economy of Price Controls. The Swedish Experience 1970-1985, med förord av Mancur Olson, Avebury, 1990. (Recenserad av Gordon Tullock i Scandinavian Journal of Economics, nr 1, 1991. Utvidgad och översatt version av Prisregleringen, företagen och förhandlingsekonomin, SNS, Kristianstad, 1984 – se nummer 72.)
 2. ”The Long-Run Behavior of Velocity: The Institutional Approach Revisited” (med Michael Bordo), Journal of Policy Modeling, s 165-197, nr 2, vol 12, 1990. (Omtryckt i David Laidler (red), The Foundations of Monetary Economics, vol 1, Edward Elgar Publishing, 1999.
 3. Redaktör för samt författare till ”Inflationsförväntningarna i Sverige”, s. 210-225 i Nya fält för marknadsekonomin. En bok tillägnad Ingemar Ståhl, SNS förlag, Kristianstad 1990.
 4. ”Inflationsförväntningarna i Sverige”, Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, nr 1, 1990. English version: ”Inflationary Expectations in Sweden”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 1, 1990. (En längre version publicerad i Nya fält för marknadsekonomin. En bok tillägnad Ingemar Ståhl, SNS förlag, Kristianstad 1990.)
 5. Efterord till en nyutgåva av Torsten Gårdlund, Knut Wicksell. Rebell i det nya riket, SNS förlag, 1990.
 6. ”Stabilization Policies and Economic Performance in France and Sweden 1970-1990” (med Yves Bourdet), Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review 1-2, 1991. (Denna artikel finns enbart på engelska. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift upphörde 1990.)
 7. Redaktör för The Stockholm School of Economics Revisited, författare av Introduction and Summary, Cambridge University Press, 1991.
 8. Redaktör för Devalveringen 1982 – rivstart eller snedtändning?, författare till ”Introduktion och sammanfattning”, s 10-41, SNS förlag, 1991.
 9. ”Economics the Swedish Way 1889-1989”, kapitel 2 i Lars Engwall (red), Economics in Sweden. An Evaluation of Swedish Research in Economics, Routledge, London and New York, 1992.
 10. ”Is the Norwegian Business Cycle Asymmetric?” (med Michael Bergman), kapitel 8, s 107-126, i Kumaraswamy Velupillai (red), Nonlinearities, Disequilibria and Simulation. Essays in Honour of Björn Thalberg, Macmillan, London, 1992.
 11. Monetary Reform for a Free Estonia. A Currency Board Solution (med Steve H. Hanke och Kurt Schuler), SNS förlag, 1992. (Utgiven på estniska som Rahareform Vabale Eestile, Tartu University Press, Tartu 1992. Recenserad av Boo Sjöö i Ekonomisk Debatt, nr 8, 1992.)
 12. ”External Influences in Nordic Business Cycles, 1870-1988” (med Michael Bergman och Stefan Gerlach), Open Economies Review, s 1-22, vol 3, 1992. http://www.springerlink.com/content/q6721263hwn55705/fulltext.pdf?page=1
 13. ”Svensk arbetsmarknad under deflation. Erfarenheterna av lönesänkningar under 1920- och 1930-talet” (med Klas Fregert), kapitel 7 i Lönebildning i förändring, Lidköping, 1992.
 14. ”Den svenska prisstabiliseringspolitiken 1931-1939. Riksbanken och Knut Wicksells norm”, s 25-38 i Penningpolitik under rörlig växelkurs, Sveriges Riksbank, december, 1992. Engelsk version: ”Swedish Price-Stabilization Policy, 1931-1939. The Riksbank and Knut Wicksell’s Norm”, i Monetary Policy with a Flexible Exchange Rate, Sveriges Riksbank, december, 1992.
 15. ”En valutareform för Estland brådskar”, Svensk Tidskrift, s 106-111, nr 2-3, årg 79, 1992.
 16. ”Från merkantilism till frihandel”, s 17-23 i Frihet och ansvar i stället för reglering, SAF, Stockholm, 1993.
 17. ”The Rise and Fall of Credit Controls: The Case of Sweden 1939-89”, kapitel 11 i Michael Bordo och Forrest Capie (red), Monetary Regimes in Transition, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 18. ”The Business Cycle Has Not Been Dampened: The Case of Sweden and the United States 1873-1988” (med Michael Bergman), Scandinavian Economic History Review, s 18-36, 1993.
 19. Redaktör för Swedish Economic Thought. Explorations and Advances, Routledge, London and New York, 1993. Författare till ”Introduction and Summary” samt till ”Knut Wicksell on Forestry: A Note” (med Torun Hedlund-Nyström, Karl-Gustaf Löfgren och Bo Sandelin).
 20. ”The Rise and Fall of the Scandinavian Currency Union 1873-1920” (med Michael Bergman och Stefan Gerlach), European Economic Review, s 507-517, årg 37, 1993.
 21. Del IV. Riksbankens politik 1945-1990 i Lars Werin (red), Från räntereglering till inflationsnorm. Det finansiella systemet och Riksbankens politik 1945-1990, SNS förlag, Kristianstad, 1993.

Kapitel 12: ”Riksbankens politik 1945-1990. En krönika”.

Kapitel 13: ”Kreditregleringarnas uppgång och fall”.

Kapitel 14: ”Riksbanken i regleringsekonomin. Mötena mellan riksbanken och  affärsbankerna 1956-1973”.

Kapitel 15: ”Beslutsfattarnas syn på riksbankens politik”.

Kapitel 16: ”Riksbankens politik 1945-1990. En syntes”.

 1. Russian Currency and Finance. A Currency Board Approach to Reform (med Steve H. Hanke och Kurt Schuler), Routledge, 1993. (Recenserad av Anna Schwartz i Economic Affairs och av Gavin Peebles i Economic Journal.)

Rysk översättning:

http://krieger.jhu.edu/iae/books/Russian_Currency_and_Finance_Translation.pdf

 1. Inledare rörande ”Den ekonomiska politiken, institutionella förändringar och deras förankring i folkopinionen”, Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1993-10-26, Ekonomisk Debatt, nr 1, 1994. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/22-1-for.pdf
 2. ”1990-talets ekonomiska kris i historisk belysning”, efterskrift till Erik Lundberg, Ekonomiska kriser förr och nu, nyutgåva, 1994, SNS Förlag. (Längre version i Occasional paper, nr 57, juni, 1994, SNS.)
 3. “The Business Cycle has not been dampened: A Reply” (med Michael Bergman), Scandinavian Economic History Review, s 286-290, 1994.
 4. Svenskt och internationellt konjunkturbeteende (med Michael Bergman), bilaga 13 till Långtidsutredningen 1995, finansdepartementet, Stockholm, 1994. ISBN 91-38-13717-8. http://weburn.kb.se/metadata/566/SOU_7265566.htm

Kapitel 1: ”Stabiliseringspolitiska regimer i Sverige”.

Kapitel 2: ”Svenskt konjunkturbeteende under olika stabiliseringspolitiska regimer”.

Kapitel 3: ”Orsakas konjunkturen av efterfrågestörningar eller utbudsstörningar? En internationell jämförelse”.

Kapitel 4: ”Externa impulser i den svenska ekonomin”.

 1. ”Off Gold and back again. Finnish and Swedish Monetary Policies 1914-1925” (med Tarmo Haavisto), kapitel 8 i Charles H. Feinstein (red), Banking, Currency, and Finance in Europe between the Wars, Oxford University Press, 1995.
 2. ”Finansplanen 1995-96”, inlägg, Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt, nr 1, 1995. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/23-1-for.pdf
 3. Redaktör för Ekonomisk politik i omvandling, EFI:s årsbok, november 1995. (Författare av ”Introduktion”, s 11-16.)
 4. ”Economic Growth and the Swedish Model” (med Magnus Henrekson och Joakim Stymne), kapitel 9 i N. Crafts och G. Toniolo (red), Economic Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, 1996.
 5. ”Monetary Regimes, Inflation and Monetary Reform: An Essay in Honor of Axel Leijonhufvud” (med Michael Bordo), kapitel 4 i Daniel Vaz och Kumaraswamy Velupillai (red), Inflation, Institutions and Information: Essays in Honour of Axel Leijonhufvud, McMillan, 1996.
 6. ”Depression in the North – Boom and Bust in Sweden and Finland, 1985-1993” (med Hans Tson Söderström och Joakim Stymne), Finnish Economic Papers, (Special issue: The Finnish Economic Crisis of the 1990s), s 55-71, nr 1, vol 9, 1996.
 7. Kapitel 6 och 7 i SNS konjunkturrådsrapport 1996, Nils Lundgren (red), Vad vill Sverige med EU?, SNS förlag, 1996. (Övriga medverkande: Carl B Hamilton, Ulf Jakobsson, Nils Lundgren och Niels Thygesen.)
 8. ”Inflation and Switches between Specie and Paper Standards in Sweden 1668-1931: A Public Finance Interpretation” (med Klas Fregert), Scottish Journal of Political Economy, s 444-467, nr 4, vol 43, september, 1996.
 9. Förord till Torsten Gårdlund, The Life of Knut Wicksell, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 1996.
 10. ”Sverige och EMU. Vilken väg bör vi välja?”, s 157-168 i Skall Sverige ansluta sig till valutaunionen EMU?, Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm, 1996.
 11. ”Ekonomisk politik. En vänbok till Assar Lindbeck”, Ekonomisk Debatt, nr 3, 1996. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/24-3-lj.pdf
 12. Redaktör för Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta?. Författare av ”Inledning”, s 9-31 samt ”Hur såg de stora nationalekonomerna på sin roll i samhällsdebatten?” (med Benny Carlson), s 89-112, Ekerlids förlag, 1996. (Ett sammandrag publicerat som ”Nationalekonomen – forskare eller samhällsdebattör” i Framtider, s 21-25, nr 1, 1997.)
 13. ”Comment on Albert Ritschl: Sustainability of High Public Debt: What the Historical Record Shows”, Swedish Economic Policy Review, s 199-201, nr 1, årg 3, 1996.
 14. ”Bör Finland och Sverige bilda en valutaunion?” (med Fredrik Sjöholm), Ekonomiska Samfundets Tidskrift, oktober, 1996.
 15. ”Internationella växelkurssystem och valutaunioner: några lärdomar rörande Sverige och EMU” (med Michael Bordo), bilaga 1 till SOU 1996:158. http://weburn.kb.se/metadata/072/SOU_7266072.htm
 16. ”Assar Lindbeck, IIES och svensk nationalekonomi. Svar till Lars Calmfors”, Ekonomisk Debatt, nr 8, 1996. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/24-8-lj.pdf
 17. ”The Great Regime Shift: Asset Markets and Economic Activity in Sweden, 1985-93” (med Joakim Stymne), kapitel 1 i F. Capie och G. Wood (red), Asset Prices and the Real Economy, Macmillan, London, 1997.
 18. ”The Common Development of Institutional Change as Measured by the Income Velocity of Money: A Century of Evidence from Five Industrialized Countries” (med Michael Bordo och Pierre Siklos), Economic Inquiry, s 710-724, oktober, 1997.
 19. ”The History of Monetary Regimes including Monetary Unions. Some Lessons for Sweden and the EMU” (med Michael Bordo), Swedish Economic Policy Review, s 285-358, nr 2, vol 4, 1997.
 20. ”Finansplanen 1997”, inbjuden kommentator vid debatten i september 1996. Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt, nr 1, 1997. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/25-1-forh.pdf
 21. ”Finance and Economic Growth: The Case of Sweden 1834-1991” (med Pontus Hansson), Research in Economics, s 275-301, 1997.
 22. ”Framtidens stabiliseringspolitik. Svensk makropolitik igår, idag och imorgon”, kapitel 2 i Åke Andersson (red), Bostadspolitiken under 2000-talet, SNS, juni, 1997.
 23. ”Finland och EMU utifrån teorin om optimala valutaområden” (med Fredrik Sjöholm), rapport för den finländska EMU-expertgruppen, (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/16), Helsingfors, april, 1997.
 24. Kort presentation ”Wicksell, Johan Gustav Knut (1851-1926)” (med Claes-Henric Siven),
 25. s 719-721, i David Glasner (red), Business Cycles and Depressions. An Encyclopedia, Garland Publishing, New York & London, 1997.
 26. ”Hur ser ett ’optimalt’ valutaområde ut för Sverige?” (med Fredrik Sjöholm), Ekonomisk Debatt, nr 5, 1997. http://www.ne.su.se/ed/pdf/25-5-lj.pdf
 27. ”Var finns den oberoende professorn?”, Ekonomisk Debatt, nr 7, 1997. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/25-7-lj.pdf
 28. Kort presentation av ”Axel Leijonhufvud” (med Michael Bordo), s 365-367 i Thomas Cate (red), An Encyclopedia of Keynesian Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 1997.
 29. Redaktör för The Economic Development of Sweden since 1870 (med Rolf Ohlsson), volym 10 i serien The Economic Development of Modern Europe Since 1870, Edward Elgar, Cheltenham, 1997.
 30. ”Ekonomernas ställning i samhällsdebatten”, s 97-108 i Carl-Henric Grenholm och Gert Helgesson (red), Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap, Studies in Ethics and Economics, Uppsala, 1998.
 31. ”Finansiell stabilitet och utveckling”, s 67-74 i Lennart Borg (red), De baltiska tigrarna. Den ekonomisk-politiska utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen, SAF, Stockholm, 1998.
 32. ”Ärade statsminister! Vad säger breven till statsministern om svenska folkets uppfattning om ekonomi och politik?” (med Bo Becker), Ekonomisk Debatt, nr 5, 1998. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/26-5-bb.pdf
 33. ”Should Finland and Sweden form a Monetary Union?” (med Fredrik Sjöholm), The World Economy, s 683-700, nr 5, årg 22, 1999.
 34. ”Central Banking in Sweden and Finland in the Twentieth Century” (med Tarmo Haavisto), kapitel 4 i Carl-L. Holtfrerich, Jaime Reis och Gianni Toniolo (red), The Emergence of Modern Central Banking from 1918 to the Present, Ashgate, Aldershot, 1999.
 35. ”Pioneering Price Level Targeting: The Swedish Experience 1931-37” (med Claes Berg), Journal of Monetary Economics, juni, 1999.
 36. ”Historical Evidence on Business Cycles. The International Experience” (med Michael Bergman och Michael Bordo), i Jeffrey C. Fuhrer och Scott Schuh (red), Beyond Shocks: What Causes Business Cycles?, conference series nr 42, Federal Reserve Bank of Boston, december, 1999.
 37. Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess, rapport till ESO, Ds 1999:9, Finansdepartementet, Stockholm, mars, 1999.http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/1999/10/Ds-1999_9-Med-backspegeln.pdf
 38. Konferensvolym kring Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess, rapport till ESO, Ds 1999:9, Finansdepartementet, juni 1999. http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/48/5ea1caf7.pdf
 39. ”Den finansiella marknaden och demokratin i Sverige”, s 57-81 i SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin, 1999. Demokratiutredningens skrift nr 22, Stockholm, 1999. http://weburn.kb.se/metadata/130/SOU_7653130.htm

2000-09

 1. ”Det finansiella systemet och den ekonomiska tillväxten: Svenska erfarenheter 1834-1991” (med Pontus Hansson), bilaga 5 i volym A, SOU 2000:11 Finanssektorns framtid, Finansmarknadsutredningen, Stockholm, mars 2000, s 165-236. http://www.regeringen.se/contentassets/df90a4781fdc41948a5bd8fafe1a6053/finanssektort5rns-framtid-bilaga-a-samhallsekonomisk-betydelse
 2. Kommentator till finansplanen för år 2000, Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt, nr 1, 2000. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/28-1-for.pdf
 3. ”Från guldmyntfot till inflationsmål – svensk stabiliseringspolitik under det 20:e seklet”, Ekonomisk Debatt, nr 1, 2000. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/28-1-lj.pdf
 4. Looking ahead through the Rear-View Mirror. Swedish Stabilization Policy as a Learning Process 1975-1995. A Summary, Finansdepartementet, 2000. (Reviderad sammanfattning på engelska av Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess, Rapport till ESO, Ds 1999:9, Finansdepartementet, Stockholm, mars, 1999.)
 5. Lessons for EMU from the History of Monetary Unions (med Michael Bordo), IEA, Readings 50, London, juni, 2000, med en introduction av Robert Mundell och kommentarer av Samuel Brittan, Lord Currie med flera.
 6. ”Den nya ekonomin i ett historiskt perspektiv”, Ekonomisk Debatt, nr 6, 2000. http://nationalekonomi.se/filer/pdf2/28-6-lj.pdf
 7. Kommentar till Albert M. Wojnilower ”Business Cycles in a Financially Deregulated America”, s 170-172 i Axel Leijonhufvud (red), Monetary Theory and Policy Experience, Palgrave (in association with International Economic Association), 2001.
 8. “A Return to the Convertibility Principle? Monetary and Fiscal Regimes in Historical Perspective. The International Evidence” (med Michael Bordo), kapitel 8 i Axel Leijonhufvud (red), Monetary Theory and Policy Experience, Palgrave (in association with International Economic Association), 2001.
 9. Att uppfostra det svenska folket. Knut Wicksells opublicerade manuskript (med Torun Hedlund-Nyström och Christina Jonung), SNS, Stockholm, 2001.
 10. ”EMU – The first 10 Years: Challenges to the Sustainability and Price Stability of the Euro Area – what does History tell us?”, kapitel 16 i Marco Buti och André Sapir (red), EMU and Economic Policy in Europe. The Challenge of the Early Years, Edward Elgar, 2002.
 11. Redaktör med Ronald Findlay och Mats Lundahl samt författare av ”Ohlin on the Great Depression. The Popular Message in the Daily Press” (med Benny Carlson), kapitel 13 i Ronald Findlay, Lars Jonung och Mats Lundahl (red), Bertil Ohlin. A Centennial Celebration.1899-1999, MIT Press, 2002.
 12. ”Tillbaka till konvertibilitetsprincipen? Penning- och finanspolitiska regimer i ett historiskt perspektiv”, bilaga 3 i SOU 2002:16 Stabiliseringspolitik i valutaunionen, bilagedel, Stockholm, februari, 2002.
 13. ”National or International Inflation Targeting. The Wicksellian Dilemma of the Euro-Outs”, Journal of Public Policy, s 183-197, vol 22, 2002.
 14. ”Comment on: Eduard Hochreiter, Klaus Schmidt-Hebbel och Georg Winckler: Monetary Union: European Lessons, Latin American Prospects”, working paper 68, juli, 2002, Bank of Austria, Vienna. (Presenterad vid konferensen Monetary Union: Theory, EMU Experience, and Prospects for Latin America, april, 2002, Wien).
 15. Redaktör för Vem skall äga Sverige? (författare till ”Inledning” och ”Avslutning”), SNS förlag, Kristianstad, 2002.
 16. ”The Future of EMU: What does the History of Monetary Unions tell us?” (med Michael Bordo), kapitel 3 i F. Capie och G. Wood (red), Monetary Unions. Theory, History, Public Choice, Routledge, London, 2003.
 17. Teori, politik och institutioner (med Klas Fregert), Studentlitteratur, första upplagan våren 2003, andra upplagan augusti 2005 och tredje upplagan hösten 2010. (En fjärde upplaga publicerades 2014.)
 18. ”Den skandinaviska myntunionen – vad säger den om EMU?”, Ekonomisk Debatt, nr 3, 2003. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/31-4-lj.pdf. (En reviderad version publicerad som”Den skandinaviska myntunionen 1873-1924 – en översikt”, kapitel 5 i Öyvind Eitrheim och Jan Qvigstad (red), Tilbakeblikk på norsk pengehistorie. Konferanse 7 juni på Bogstad gård.)
 19. På jakt efter nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål, redaktör samt författare till inledningen och till kapitel 1 ”Den finansiella revolutionen, 90-talskrisen och inflationsmålet”, s 25-50, SNS, 2003.
 20. ”The Political Economy of Monetary Unification: The Swedish Euro Referendum of 2003”, Cato Journal, s 123-149, nr 1-2, vol 24, 2004. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwia08ml74vMAhWG8ywKHTghBMIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cato.org%2Fpubs%2Fjournal%2Fcj24n1-2%2Fcj24n1-2-13.pdf&usg=AFQjCNFwwddztE-TIT9a1VPUfCR1fCNtCQ&sig2=DChuc1POtaPUhy-TQj_VLg&bvm=bv.119408272,d.bGg
 21. ”Deflation Dynamics in Sweden: Perceptions, Expectations, and Adjustment during the Deflations of 1921-1923 and 1931-1933’’ (med Klas Fregert), kapitel 4 i Richard C. K. Burdekin och Pierre L. Siklos (red), Current and Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
 22. Demand for Money. An Analysis of the Long-Run Behavior of the Velocity of Circulation (med Michael Bordo), Transaction Publishers, New Brunswick och London, 2004. (Detta är en omtryckning med en ny introduktion av The Long-Run Behaviour of Velocity. The International Evidence (med Michael Bordo), Cambridge University Press, 1987.)
 23. Recension av Paul Mizen (red), Monetary History, Exchange Rates and Financial Markets: Essays in Honour of Charles Goodhart. Volume Two”, Economic History Services, mars 10, 2004. https://eh.net/book_reviews/monetary-history-exchange-rates-and-financial-markets-essays-in-honour-of-charles-goodhart-volume-two/
 24. Recension av Eric Helleiner, The Making of National Money. Territorial Currencies in Historical Perspective, Cornell University Press, 2003, s 847-848, Journal of Economic Literature, 2004.
 25. ”How did the great Swedish Economists look at their Role in Public Debate? The Views of Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Ohlin and Gunnar Myrdal” (med Benny Carlson), kapitel 3 i Michel Bellet, Sandye Gloria-Palermo och Abdallah Zouache (red), Evolution of the Market Process. Austrian and Swedish Economics, Routledge Studies in the History of Economics, Routledge, London och New York, 2005. (Reviderad version publicerad i Econ Journal Watch 2006, se nedan.)
 26. Redaktör för ”The Internationalisation of Asset Ownership in Europe” (med Harry Huizinga), medförfattare till ”Introduction”, s 1-14, Cambridge University Press, 2005.
 27. ”How Costly was the Crisis of the 1990s? A Comparative Analysis of the deepest Crises in Finland and Sweden over the last 130 Years” (med Thomas Hagberg), European Economy, Economic Papers, nr 224, mars, 2005, European Commission; Brussels. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication692_en.pdf
 28. Redaktör för Proceedings of the 2004 first annual DG ECFIN research conference on ”Business Cycles and Growth in Europe”, Economic papers, nr 227, juli, 2005, European Commission, Brussels, KC-AI-05-227-EN-C; ISBN 92-894-8866-2, ISSN 1725-3187. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary11036_en.htm http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13551_en.pdf
 29. ”1990-talskrisen – hur svår var den?” (med Thomas Hagberg), Ekonomisk Debatt, nr 8, årg 33, 2005. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/33-8-thlj.pdf
 30. ”Hur svår var 1990-talskrisen i Finland och Sverige?” (med Thomas Hagberg) i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman (red), Från olika till jämlika – Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2006.
 31. ”Den stora ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000” (med Thomas Hagberg, Jaakko Kiander och Pentti Vartia), i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman (red), Från olika till jämlika. Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2006, s 86-150.
 32. ”Improving Fiscal Policy in the EU. The Case for Independent Forecasts” (med Martin Larch), Economic Policy, s 491-534, nr 47, juli, 2006.
 33. Kommentar till Part IV (s 298-303) i Ludger Schuknecht och Vito Tanzi, ”Reforming Public Expenditure in Industrialized Countries: Are there Trade-Offs?” och till Ruud de Mooij och Paul Tang, ”Reforming the Public Sector in Europe: Reconciling Equity and Efficiency”, kapitel 13 and 14 in Peter Wierts, Servaas Deroose, Elena Flores och Alessandro Turrini (red), Fiscal Policy Surveillance in Europe, Palgrave, 2006.
 34. ”Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Ohlin and Gunnar Myrdal on the Role of the Economist in Public Debate” (med Benny Carlson), Econ Journal Watch, s 511-550, nr 3, årg 3, september, 2006. http://econjwatch.org/articles/knut-wicksell-gustav-cassel-eli-heckscher-bertil-ohlin-and-gunnar-myrdal-on-the-role-of-the-economist-in-public-debate
 35. Kommentar till J. Christl, ”Regional Currency Arrangements: Insights from Europe”, International Economics and Economic Policy, s 221-224, årg 3, 2006.
 36. ”The Macroeconomic Effects of a Pandemic in Europe. A Model-Based Assessment” (med Werner Röger), European Economy, Economic papers, nr 251, juni, 2006. European Commission. Brussels. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication708_en.pdf
 37. ”The Scandinavian Monetary Union 1873-1924”, kapitel 6 i P. Cottrell, G. Notaras och G. Tortella (red), From the Athenian Tetradrachm to the Euro. Studies in European Monetary Integration, Ashgate, Aldershot, 2007.
 38. 101 Proposals to Reform the Stability and Growth Pact. Why so many? A Survey” (med Martin Larch och Jonas Fischer), Public Finance and Management, s 502-560, nr 3, årg 8, 2008. (En tidigare version publicerad i European Economy, Economic papers, nr 267, januari, 2007, European Commission, Brussels. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication833_en.pdf
 39. Redaktör för Conflict Potentials in Monetary Unions (med Jürgen Nautz), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, (Series: Beiträge zur Wirtschafts- und Socialgeschichte), 2007. (Författare av “Introduction” och kapitel 7 ”The Political Economy of Monetary Unification. The Swedish Euro Referendum of 2003”, tidigare publicerad i Cato Journal 2004).
 40. The Euro – What’s in it for me? An Economic Analysis of the Swedish Euro Referendum 2003 (med Jonas Vlachos), SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) 2007:2, Stockholm. http://www.sieps.se/publikationer/rapporter/the-euro-whats-in-it-for-me-an-economic-analysis-of-the-swedish-euro-referendum-2003-20072.html.
 41. ”Inflation Targeting is a Success, so far: 100 years of Evidence from Swedish Wage Contracts” (med Klas Fregert), Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2, 2008. http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2008-31
 42. ”Lessons from Financial Liberalisation in Scandinavia”, Comparative Economic Studies, s 564-598, vol 50, 2008. http://www.palgrave-journals.com/ces/journal/v50/n4/pdf/ces200834a.pdf
 43. ”Is the Euro advantageous? Does it foster European Feelings? Europeans on the Euro after Five Years” (med Cristina Conflitti), European Economy, Economic Paper, nr 313, april, 2008. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12337_en.pdf
 44. Redaktör för ”Growth and Income Distribution in an integrated Europe: Does EMU make a Difference?” (med Jarmo Kontulainen), proceedings of the 4th Annual Research Conference of DG ECFIN, 11-12 oktober, 2007, European Economy, Economic papers 325, European Commission, juni, 2008, Brussels. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary12676_en.htm
 45. Redaktör för Building the Financial Foundations of the Euro – Experiences and Challenges (med Christoph Walkner och Max Watson), Routledge, 2008. (Medförfattare till kapitel 1 ”Introduction”, s 3-18.)
 46. Kommentator på finansminister Anders Borgs presentation vid Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar, 26 september 2008 ”Budgetpropositionen för 2009”, Ekonomisk Debatt, s 89-93, nr 1, 2009. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/37-1-for.pdf
 47. ”The Swedish Model for resolving the Banking Crisis of 1991-93. Seven Reasons why it was successful”, European Economy, Economic papers nr 360, European Commission, februari, 2009, Brussels. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14130_en.htm
 48. (En sammanfattning publicerades som The Swedish Model for resolving the Banking Crisis of 1991-93: Is it Useful Today?i Vox, 14 mars, 2009. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3263).
 49. ”Vad säger vår historia om finanskriser?”, Ekonomisk Debatt, nr 4, 2009. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/37-4-lj.pdf
 50. ”Financial Crisis and Crisis Management in Sweden. Lessons for Today,” uppsats presenterad vid konferensen Global Financial Crisis: Impact, Lessons and Growth Rebalancing, 22-23 april, 2009, Asian Development Bank Institute (ADBI), Tokyo. http://www.adb.org/publications/financial-crisis-and-crisis-management-sweden-lessons-today
 51. ”The Euro: It can’t happen, It’s a bad Idea, It won’t last. US Economists on the EMU and the Euro, 1989-2002” (med Eoin Drea), Econ Journal Watch, s 4-52, nr 1, årg 7, 2010. Med kommentarer av Fred Bergsten, (I Was a Euro Enthusiast), Jeffry Frieden, (A Political Scientist’s Perspective), Charles Goodhart, (Understanding the Euro Requires Political Economy, Not Just Economics), Steven H. Hanke, (Reflections on Currency Reform and the Euro), Otmar Issing, (It Has Happened – And It Will Continue to Succeed), Peter B. Kenen, (There was no Analytical Alternative to the Theory of Optimum Currency Areas), Ronald I. McKinnon, (Mundell Changed His Mind), George Selgin, (The Secret of the Euro’s Success) och Roland Vaubel, (The Euro and the German Veto). http://econjwatch.org/articles/it-can-t-happen-it-s-a-bad-idea-it-won-t-last-us-economists-on-the-emu-and-the-euro-1989-2002.
 52. En replik till Paul Krugman m fl kommentatorer publicerad som ”The Euro: It Happened, It’s Not Reversible, So… Make It Work”, Econ Journal Watch, maj, 2010. http://econjwatch.org/articles/the-euro-it-happened-its-not-reversible-so-make-it-work
 53. Redaktör för The Great Financial Crisis in Finland and Sweden. The Nordic Experience of Financial Liberalization (med Jaakko Kiander och Pentti Vartia), Edward Elgar, Cheltenham, 2009. Medförfattare till kapitel 1, 2, 5 och 6 samt författare av kapitel 10 ”Twelve Lessons from the Nordic Experience of Financial Liberalization”.
 54. Kommentar till ”Part IV. Country-Specific Experiences”, s 346-348 i Joaquim Ayuso-i-Casals, Servaas Deroose, Elena Flores och Laurent Molin (red), Policy Instruments for Sound Fiscal Policies. Fiscal Rules and Institutions, Palgrave, Macmillan, 2009.

2010-14

 1. ”Sätt Knut Wicksell på 200-kronorssedeln”, ledare, Ekonomisk Debatt, nr 6, 2010. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/38-6-led.pdf
 2. ”The Stability and Growth Pact. Lessons from the Great Recession” (med Martin Larch och Paul van den Noord), European Economy, Economic Papers, nr 429, december, 2010, Brussels. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/pdf/ecp429_en.pdf
 3. ”The Forecasting Horizon of Inflationary Expectations and Perceptions in the EU. Is it really 12 Months?” (med Staffan Lindén), European Economy, Economic Papers, nr 435, December, 2010. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/ecp435_en.htm
 4. ”The Crisis from a Historical Perspective” (med Ronald Albers), kapitel I.2 (s 18-26) i Paul van den Noord och István P. Székely (red), Economic Crisis in Europe. Causes, Consequences and Responses, EU Information Series, Routledge, ISBN: 978-92-79-15363-1, 2011.
 5. “En finanspolitisk union för euron: lärdomar från federala stater”, Europapolitisk analys, oktober 2011:10, SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier). http://www.sieps.se/sites/default/files/2011-10epa.pdf
 6. ”Business Cycle Synchronization in Europe: Evidence from the Scandinavian Currency Union” (med Michael Bergman), Manchester School, s 268-292, nr 2, årg 79, 2011. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9957.2010.02237.x/full
 7. ”What can History tell us about the Future of the Eurosystem? A Note on Monetary and Fiscal Centralisation versus Decentralisation in Monetary Unions”, s 253-261 i Detlev Ehrig, Uwe Staroske och Otto Steiger (red), The Euro, the Eurosystem and the European Economic and Monetary Union. Reviews and Prospects of a Unified Currency, LIT Verlag, Berlin, 2011.
 8. ”Does the Euro need a Fiscal Union? Some Lessons from History” (med Michael Bordo och Agnieszka Markiewicz), kapitel 9 i Geoffrey Wood, Terence C. Mills och Nicholas Crafts (red), Monetary and Banking History. Essays in Honour of Forrest Capie, Routledge, London och New York, 2011.
 9. ”Den statsfinansiella krisen i EU. Orsaker och botemedel” (med Michael Bergman), s 57-86 i Ulf Bernitz, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red), Överlever EMU utan fiskal union?, Santerus Förlag, 2011.
 10. ”Lärdomar från den svenska finanskrisen”, kapitel 5 i Saertryck til NOU 2011:1. Notater utarbeidet til finanskriseutvalgets arbeid, Oslo, 2011.
 11. Medverkan som medlem i Finanspolitiska rådet 2010-11 i Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2011, Stockholm 2011. Huvudansvarig för kapitel 5 ”Makrofinansiell reglering”. http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.34d8785812fd178ec9480004274/1377195307939/Svensk+finanspolitik+2011.pdf
 12. Medverkan som ordförande i Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2012, Stockholm, 2012. http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f0598d1373db0746a101/1377195307794/Svensk+finanspolitik+2012.pdf
 13. ”The Swedish Experience of Fiscal Reform. Lessons for Portugal”, uppsats presenterad vid konferensen ”Towards a comprehensive reform of public governance”, organiserad av Banco de Portugal, Calouste Gulbenkian Foundation och Portuguese Public Finance Council, Lissabon, 28-30 januari, 2013. http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/Eventos/Documents/VolumeProceedings.pdf. (Även publicerat som working paper: http://ideas.repec.org/p/hhs/lunewp/2014_027.html)
 14. ”Macroprudential Supervision and Regulation – Lessons for the Next Crisis”, kapitel 11 i Mats Benner (red), Before and Beyond the Global Economic Crisis. Economics, Politics and Settlement, Edward Elgar, Cheltenham, UK och Northampton, MA, USA, 2013.
 15. Medverkan som ordförande i Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2013, Stockholm 2013. http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.11165b2c13cf48416debd67/1377195307639/Svensk+finanspolitik+2013.pdf
 16. ”Ohlin on the Great Depression: Ten Newspaper Articles 1929–1935” (med Benny Carlson), s 299-348 i Luca Fiorito (red), A Research Annual. Research in the History of Economic Thought and Methodology, Emerald Books, vol 32, 2014. http://dx.doi.org/10.1108/S0743-415420140000032008 samt http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/S0743-415420140000032008
 17. ”Karin Kock 1891-1976” (med Christina Jonung), Ekonomisk Debatt, s 66-78, 2013. (Artikeln publicerades i Christina Jonung och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), Svenska nationalekonomer under 400 år, Dialogos förlag, 2014, s 287-303). http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/41-7-cjlj.pdf
 18. ”Skapa synligare skatter!”, kapitel 11 i Mats Bergstrand (red), En skattereform för 2000-talet – elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem, Politik, media, juridik, Visby, 2014.
 19. ”Lessons for China from Financial Liberalization in Scandinavia” (med Hongyi Chen och Olaf Unteroberdoerster), Asian Economic Papers, februari, 2014. http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/ASEP_a_00246.
 20. ”Riksbanken och inflationen 1995-2012. Missar Svensson målet?” (med Fredrik NG Andersson), Ekonomisk Debatt, s 36-48, nr 3, 2014. http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-3-fngalj.pdf
 21. ”Den skandinaviska myntunionen”, kapitel 7 i Finansdepartementet 200 år. 1814 –2014. Norsk ekonomi fra bankerott till overskudd, Finansdepartementet, Oslo, 2014.
 22. ”Knut Wicksell”, i Christina Jonung och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), Svenska nationalekonomer under 400 år, Dialogos förlag, 2014. Bearbetning och uppdatering av artikel publicerad 1989 i Ekonomisk Debatt.
 23. ”Svenssons kritik av inflationsmålspolitiken” (med Fredrik NG Andersson), bidrag under Forum, Ekonomisk Debatt, nr 5, 2014. http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-5-fngalj.pdf
 24. ”The Return of the Original Phillips Curve? An Assessment of Lars E. O. Svensson’s Critique of the Riksbank’s Inflation Targeting, 1997-2012” (med Fredrik NG Andersson), working paper 2014:28, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. http://swopec.hhs.se/lunewp/abs/lunewp2014_028.htm
 25. Teori, politik och institutioner (med Klas Fregert), Studentlitteratur, fjärde upplagan, 2014.
 26. ”Vetenskap eller sanning? Andersson och Jonung svarar på kritiken” (med Fredrik NG Andersson), http://ekonomistas.se/2014/11/20/svensson-och-den-svenska-phillipskurvan-1997-2011/.

 

2015 –

 1. ”Trettio år på Vägen till ett stabilare Sverige. Var står vi nu?”, kapitel 2 i Birgitta Swedenborg (red), Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Festskrift tillägnad Hans Tson Söderström, Dialogos, Falun, 2015. (Även utgiven som policy paper vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. http://www.lusem.lu.se/kwc/publications/policy-papers).
 2. How is the Irish Fiscal Advisory Council Performing? An Independent Evaluation of the First Years of IFAC (med Iain Begg och Michael Tutty), http://www.fiscalcouncil.ie/wp-content/uploads/2012/01/PeerReview_Formatted_23062015.pdf. (Även publicerat som working paper vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet http://d.repec.org/n?u=RePEc:hhs:lunewp:2016_003&r=mac.)
 3. ”Nationalekonomerna i samhällsdebatten”, s 124-138 i Solveig Ståhl (red), Forskningens samhällsansvar, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, Lund, 2015.
 4. ”Reforming the Fiscal Framework: The Case of Sweden 1973-2013”, kapitel 8 i T. Andersen, M. Bergman och S. Hougard Jensen (red), Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries, Oxford University Press, 2015. Även publicerat som working paper 2014:26, Department of Economics, Lund University). http://swopec.hhs.se/scripts/Update.pl?s=lunewp&n=2014:26&p=64349
 5. ”Krasch, boom, krasch. Den svenska kreditcykeln” (med Fredrik NG Andersson), Ekonomisk Debatt, nr 8, 2015. http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-8-fngalj.pdf. (Artikeln bygger på ett working paper publicerat som ”Boom, krasch, boom? Den svenska kreditcykeln”, november 2015. http://www.lusem.lu.se/kwc/publications/policy-papers.)
 6. ”Mitt liv i kris. Vad har jag lärt mig om ekonomisk politik under de senaste 50 åren?”, kapitel 15 i Makropolitik i kris. En vänskrift till Lars Jonung med anledning av hans 70-årsdag, Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Lunds universitet, 2016. Media-Tryck, Lund, 2016.
 7. “Crisis and Public Support for the Euro, 1990-2014”, (med Felix Roth och F Nowak-Lehmann), Journal of Common Market Studies 54, pp. 944-960. (2016).
 8. Lunds universitets yttrande över remissen ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-15”, (med Fredrik NG Andersson), maj, 2016.
 9. Hur stor är en rimlig statsskuld för Sverige?” (med Fredrik NG Andersson), juni, Ekonomisk Debatt, vol 44, nr 4, s 82-87, 2016.
 10. The credit and housing boom in Sweden, 1995-2015: Forewarned is forearmed”, (med Fredrik NG Andersson), maj 30, 2016. http://voxeu.org/article/credit-and-housing-boom-sweden-1995-2015.
 11. Preparing for Brentry – after Brexit: A view from Sweden” (med Fredrik NG Andersson), okt 24, 2016, publicerat i What to do with the UK? EU perspectives on Brexit, Charles Wyplosz, (red.). London: CEPR Press, s 135-141.
 12. “Public support for the euro”, (med Felix Roth och Felicitas Nowak-Lehmann), Vox Eu, 11 november 2016. https://voxeu.org/article/public-support-euro
 13. ”Ingemar Ståhl. Bibliografi 1957–2011”,(med Christina Jonung), Knut Wicksell policy paper 2016:2.
 14. Lunds universitets yttrande över remissen: ”En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)”, (med Fredrik NG Andersson), 12 januari, 2017.
 15. ”Fredrik NG Andersson och Lars Jonung (2017),How Tolerant Should Inflation-Targeting Central Banks Be? Selecting the Proper Tolerance Band. Lessons from Sweden”, working paper http://project.nek.lu.se/publications/workpap/papers/wp17_2.pdf
 16. Fredrik Andersson and Lars Jonung (2017), “Inflation targets and the benefits of an explicit tolerance band”, maj, VOX EU, https://voxeu.org/article/inflation-targets-and-benefits-explicit-tolerance-ban
 17. Jonung, Lars (2017), “Jakten på den stabila stabiliseringspolitiken”, Ekonomisk Debatt, nr 4, 2017.
 18. Fredrik N G Andersson och Lars Jonung, (2018), ”Varför saknas finanspolitiken?”, i Ekonomisk Debatt. 46, 1, s. 65-66. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-1-fngalj.pdf
 19. Jonung, Lars (2018), “Homegrown: The Swedish fiscal policy framework”, chapter 12 in Roel M.W.J. Beetsma and Xavier Debrun, eds., Independent Fiscal Councils: Watchdogs or lapdogs?,org eBook. CEPR Press. https://voxeu.org/content/independent-fiscal-councils-watchdogs-or-lapdogs, januari 2018.
 20. Roth, F., E. Baake, L. Jonung and F. Nowak-Lehmann, (2018), “Revisiting Public Support for the Euro, 1999-2017: Accounting for the Crisis and the Recovery”, Department of economics, Lund university, working paper 2018:9, https://ideas.repec.org/p/hhs/lunewp/2018_009.html, forthcoming Journal of Common Market Studies.
 21. Klas Fregert och Lars Jonung (2018), Teori, politik och institutioner, Femte upplagan, Studentlitteratur, Lund. 592 s.
 22. Ekonomporträtt. Ingemar Ståhl 1938-2014, Ekonomisk Debatt, nr 5, s 61-73, 2018. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-5-lj.pdf
 23. Christina och Lars Jonung, (2018), Ingemar Ståhl – en ekonom för blandekonomin, Dialogos förlag, Stockholm.
 24. Fredrik N G Andersson och Lars Jonung, (2018), “Lessons for Iceland from the Monetary Policy of Sweden”, Working Paper, nr. 2018:16, Department of economics, Lund University. https://project.nek.lu.se/publications/workpap/papers/wp18_16.pdf.

Rapporten är skriven på inbjudan av en isländsk regeringskommission.

 1. Fredrik N G Andersson och Lars Jonung, (2018), “Iceland should replace its central bank with a currency board”, Working paper, nr. 2018:5. Under utgivning i en volym om 2008 års finanskris på Palgraves förlag. http://portal.research.lu.se/portal/files/54103109/KWCwp2018_5.pdf
 2. Debrun, X. and L. Jonung, (2019), “Under threat: Rules-based fiscal policy and how to preserve it”, Department of economics, Lund university, working paper 2018:29, https://ideas.repec.org/p/hhs/lunewp/2018_029.html, forthcoming in European Journal of Political Economy.
 3. Fredrik N G Andersson och Lars Jonung, (2019), “The Swedish Fiscal Framework – The Most Successful One in the EU?”, working paper, 2019:6. https://project.nek.lu.se/publications/workpap/papers/wp19_6.pdf